Přípravný seminář 2019/20

Otevřený přípravný seminář 2019/20

Od září 2019 nabízíme pro zájemce o studium eurytmie přípravný seminář. Je koncipovaný jako pravidelné setkávání budoucích studentů a těch, co o studiu vážně uvažují. Jeho cílem je umožnit jim seznámení a postupné vrůstání do základních elementů eurytmie, utváření vzájemných vztahů prostřednictvím společné eurytmické práce a možnost v rozhodovacím stádiu prozkoumat, co cesta k eurytmii obnáší. V rámci přípravného semináře také nabízíme tři víkendové kurzy s různými zahraničními lektory. Také se uvažuje o případném dvoutýdenním pobytu na doprovázející eurytmické škole ve Witten Annenu v červnu 2020.

Noví zájemci o studium mohou do semináře vstupovat v průběhu roku anebo se po domluvě přijít nezávazně podívat.

Pravidelná setkání probíhají v Praze vždy v pondělí v čase od 15.30 do 18.00 na adrese Hošťálkova 392/1d.

Lektorky: Barbora Forbaková a Miroslava Knedlová
Cena: 1200 Kč/měsíc, víkendové kurzy se zahraničními lektory (případně pobyt ve Witten-Annenu) se platí zvlášť
Termín: září 2019 – červen 2020

Více informací a odpovědi na dotazy Vám rády poskytneme na info@studium-eurytmie.cz.

Víkendový seminář s Carinou Schmid 7. – 8. 12. 2019

Počátky prvních hlásek – ze vzpomínek na hodiny s první eurytmistkou Lory Maier-Smits

Kurz je otevřen všem, kteří se rádi vydají do období vzniku prvních eurytmických gest pro hlásky. Obrazem a duševním prožitkem v pohybu se dostaneme k živým procesům vznikání gest pro jednotlivé hlásky tak, jak je Rudolf Steiner doporučoval Lory Maier-Smits a jak je Lory později předávala Carině Schmid.

  • Místo konání: Praha, bude upřesněno
  • Kurzovné: obsahuje malé občerstvení během semináře a kurzovné včetně tištěných materiálů.
  • Běžné kurzovné 2 100 Kč
  • Zvýhodněné kurzovné pro členy spolku Eurythmea 1900 Kč
  • Zvýhodněné kurzovné pro přihlášené studenty 1000 Kč
  • Přihlášky a kontakt: Miroslava Knedlová, info@studium-eurytmie.cz, 734 763 359

Sobota 7.12.

9:00 – 10:00 hod. eurytmie
10:30 – 11:30 hod. eurytmie
11:45 – 12:30 hod. rozhovor, otázky k předešlému
15:00 – 16:00 hod. eurytmie
16:30 – 17:00 hod. eurytmie
17:15 – 18:00 hod. rozhovor, otázky k předešlému

neděle 8.12.

9:00 – 10:00 hod. eurytmie
10:30 – 11:30 hod. eurytmie
11:45 – 12:30 hod. rozhovor, otázky k předešlému
15:00 – 16:00 hod. eurytmie
do 17:00 hod. zpětný pohled a rozhovor

Škola bude otevřená vždy 20 minut před zahájením vyučování.

Víkendový seminář s Dorotheou Mier 11. -12. 1. 2020

Dorothea Mier se narodila a vyrůstala v Anglii, kde vystudovala hru na klavír na Birmingham School of Music a na Royal College of Music. Eurytmické vzdělávání absolvovala u Ley van der Pals v Dornachu, kde poté učila 17 let. V letech 1959 – 1980 působila v jevištní skupině Goetheanum Eurythmy Ensemble pod vedením Marie Savitch.

Od roku 1980 vedla eurytmické vzdělávání ve Spring Valley v USA. V posledních letech učí na kurzech eurytmie po celém světě.

Kurzy Dorothey Mier se vyznačují jemnou muzikalitou, jejím svěžím humorem a nedogmatickým, hledajícím postojem vůči eurytmii.

TERMÍN

11. – 12. ledna 2020

MÍSTO KONÁNÍ

Sál penzionu Šimanda, Šimanovská 47, 198 00 Praha 9 – Kyje, www.simanda.cz

OBĚDY A UBYTOVÁNÍ

Do konce prosince je možné si objednat vegetariánské obědy, které budou v nabídce v místě konání.

Pro účastníky semináře je možnost ubytování v penzionu Šimanda za 500,-/ noc včetně snídaně. Zájemci si rezervují ubytování samostatně na recepci penzionu pod heslem „kurz eurytmie“.

KURZOVNÉ A KAPACITA

Běžné kurzovné 2 300 Kč.

Zvýhodněné kurzovné pro členy spolku Eurythmea 2 100 Kč.
Zvýhodněné kurzovné pro přihlášené studenty 1 000 Kč.

Seminář je omezen počtem 35 účastníků.

PŘIHLÁŠKY A INFORMACE

Miroslava Knedlová, info@studium-eurytmie.cz | +420 734 763 359

Zálohu ve výši 800 Kč posílejte na 2400848755/2010, do poznámky uveďte „příjmení, kurz Mier, eu. vzdělávání“.

 

Daniel Müller-Goldegg: Eurytmické ponoření do čtyř živlů

„Od vulkánu k moři, od vichru ke skále…
v pátrání po silách, které drží pohromadě svět a člověka!“

04. – 05. 04. 2020 Daniel Müller-Goldegg: Eurytmické ponoření do čtyř živlů
Trpoměchy u Slaného, centrum Otevřený prostor

Daniel Müller-Goldegg pochází z Německa. Studoval eurytmii na Eurythmeum E. Zuccoli ve Švýcarsku v Dornachu. Poté byl členem umělecké jevištní skupiny Else-Klink-Ensemble ve Stuttgartu. Je spoluzakladatelem eurytmického souboru Mistral Eurythmie Ensemble. Od roku 2013 se jako hostující zahraniční lektor podílí na přípravě vystoupení žáků Waldorfského lycea v Praze a uměleckých projektů skupiny Flow. V současnosti působí jako docent v eurytmickém vzdělávání ve Witten Annen.
Kurzovné: Obsahuje ubytování na jednu noc ve čtyřlůžkových pokojích, 2x oběd, kurzovné včetně tištěných materiálů.
Běžné kurzovné 2 600,-
Zvýhodněné kurzovné pro členy spolku Eurythmea 2 400,-
Zvýhodněné kurzovné pro přihlášené studenty 1300,-
Přihlášky a kontakt: Miroslava Knedlová, info@studium-eurytmie.cz, 734 763 359