Přípravný seminář 2019/20

Přípravný seminář 2019/20

Od září 2019 nabízíme pro zájemce o studium eurytmie přípravný seminář. Je koncipovaný jako pravidelné setkávání budoucích studentů a těch, co o studiu vážně uvažují. Jeho cílem je umožnit jim seznámení a postupné vrůstání do základních elementů eurytmie, utváření vzájemných vztahů prostřednictvím společné eurytmické práce a možnost v rozhodovacím stádiu prozkoumat, co cesta k eurytmii obnáší. V rámci přípravného semináře také nabízíme tři víkendové kurzy s různými zahraničními lektory. Také se uvažuje o případném dvoutýdenním pobytu na doprovázející eurytmické škole ve Witten Annenu v červnu 2020.

Pravidelná setkání budou probíhat v Praze a jsou naplánována na pondělí na ca 2,5 – 3 h v čase od 15.00 do 19.00 (bude upřesněno podle časových možností jednotlivých účastníků).

Lektorky: Barbora Forbaková a Miroslava Knedlová
Cena: 1400 Kč/měsíc, víkendové kurzy se zahraničními lektory (případně pobyt ve Witten Annenu) se platí zvlášť
Termín: září 2019 – červen 2020

Více informací a odpovědi na dotazy Vám rády poskytneme na info@studium-eurytmie.cz.

Víkendový seminář s Carinou Schmid 7. – 8. 12. 2019

Počátky prvních hlásek – ze vzpomínek na hodiny s první eurytmistkou Lory Maier-Smits

Kurz je otevřen všem, kteří se rádi vydají do období vzniku prvních eurytmických gest pro hlásky. Obrazem a duševním prožitkem v pohybu se dostaneme k živým procesům vznikání gest pro jednotlivé hlásky tak, jak je Rudolf Steiner doporučoval Lory Maier-Smits a jak je Lory později předávala Carině Schmid.

  • Místo konání: Praha, bude upřesněno
  • Kurzovné: obsahuje malé občerstvení během semináře a kurzovné včetně tištěných materiálů.
  • Běžné kurzovné 2 100 Kč
  • Zvýhodněné kurzovné pro členy spolku Eurythmea 1900 Kč
  • Zvýhodněné kurzovné pro přihlášené studenty 1000 Kč
  • Přihlášky a kontakt: Miroslava Knedlová, info@studium-eurytmie.cz, 734 763 359

Daniel Müller-Goldegg: Eurytmické ponoření do čtyř živlů

„Od vulkánu k moři, od vichru ke skále…
v pátrání po silách, které drží pohromadě svět a člověka!“

04. – 05. 04. 2020 Daniel Müller-Goldegg: Eurytmické ponoření do čtyř živlů
Trpoměchy u Slaného, centrum Otevřený prostor

Daniel Müller-Goldegg pochází z Německa. Studoval eurytmii na Eurythmeum E. Zuccoli ve Švýcarsku v Dornachu. Poté byl členem umělecké jevištní skupiny Else-Klink-Ensemble ve Stuttgartu. Je spoluzakladatelem eurytmického souboru Mistral Eurythmie Ensemble. Od roku 2013 se jako hostující zahraniční lektor podílí na přípravě vystoupení žáků Waldorfského lycea v Praze a uměleckých projektů skupiny Flow. V současnosti působí jako docent v eurytmickém vzdělávání ve Witten Annen.
Kurzovné: Obsahuje ubytování na jednu noc ve čtyřlůžkových pokojích, 2x oběd, kurzovné včetně tištěných materiálů.
Běžné kurzovné 2 600,-
Zvýhodněné kurzovné pro členy spolku Eurythmea 2 400,-
Zvýhodněné kurzovné pro přihlášené studenty 1300,-
Přihlášky a kontakt: Miroslava Knedlová, info@studium-eurytmie.cz, 734 763 359