Pohybové umění Eurytmie

Eurytmie ve svých vyjadřovacích prostředcích respektuje fyziologicko-psychologické zákonitosti a spolu s tělesným pohybem zviditelňuje i pohyb duševní. Tělo zde není jen utilitárním prostředkem, stává se oduševnělým nástrojem člověka obdařeného vůlí, citem a rozumem.

„Co vyjadřujeme eurytmií, je opravdu nejčistším projevem lidské duše ve viditelném světě.“

R. Steiner

Otevíráme 1. ročník studia

KOMU JE STUDIUM URČENO?

  • Zájemcům o získání profesní kvalifikace v oblasti pohybového umění eurytmie.
  • Zájemcům o navazující studium jevištní, pedagogické nebo léčebné eurytmie.
  • Absolventům uměleckých škol, kteří chtějí rozšířit svůj obor o nové vyjadřovací prostředky.