Pohybové umění Eurytmie

V eurytmii se člověk stává nástrojem pro vyjádření zákonitostí hudby a řeči. Oduševnělým pohybem zviditelňuje formotvorné síly působící ve světě a v lidské bytosti. Eurytmická gesta mají harmonizující účinek na tělo i duši a nacházejí své uplatnění i v terapeutické a pedagogické oblasti. Prostřednictvím eurytmie získává člověk možnost přiblížit se sám sobě i druhým, stávat se vědomou součástí společenství.

„Co vyjadřujeme eurytmií, je opravdu nejčistším projevem lidské duše ve viditelném světě.“

R. Steiner

Probíhá 3. ročník pětiletého studia 2021 – 2025 (Praha, Brno)

KOMU JE STUDIUM URČENO?

  • Zájemcům o získání profesní kvalifikace v oblasti pohybového umění eurytmie.
  • Zájemcům o navazující studium jevištní, pedagogické nebo léčebné eurytmie.
  • Absolventům uměleckých škol, kteří chtějí rozšířit svůj obor o nové vyjadřovací prostředky.