Proběhlo: Informační den 5. 10. 2020

Rádi bychom Vás srdečně pozvali na informační den k eurytmickému vzdělávání, který se bude konat
v pondělí 5. 10. 2020
v eurytmickém sále Základní waldorfské školy v Jinonicích, v novém pavilonu na ulici Mezi Rolemi 8,
od 17.00 do 19.30.
Budete mít možnost poznat lektorský tým, dozvíte se podrobnosti o formě a náplni vzdělávání a také to bude prostor na ochutnávku eurytmie a jiných předmětů, společné setkání s budoucími spolužáky a Vaše dotazy k tomu, co by Vás případně – pokud byste se na tuto cestu vydali – čekalo.
Vítáme potvrzení účasti předem.
Těšíme se na setkání s Vámi,
za lektorský tým srdečně
Barbora Forbaková a Miroslava Knedlová

Přípravný kurz ke studiu / podzim 2020

Otevřený přípravný kurz

V průběhu podzimu 2020 nabízíme pro zájemce o studium eurytmie několik odpoledních setkání. V jejich rámci je možné se setkat s budoucími lektory i spolužáky, seznámit se se způsobem práce a průběhem studia.

Noví zájemci o studium mohou do kurzu vstupovat v jeho průběhu anebo se po předchozí domluvě přijít nezávazně podívat.

Pravidelná setkání probíhají v Praze vždy v pondělí v čase od 16.30 do 19.00 v eurytmickém sále Základní waldorfské školy v Jinonicích, v novém pavilonu na ulici Mezi Rolemi 8.

Lektorky: Barbora Forbaková a Miroslava Knedlová
Cena: 400 Kč/setkání
Termíny: 12. 10., 2. 11., 16. 11., 30. 11. 2020

Více informací a odpovědi na dotazy Vám rády poskytneme na info@studium-eurytmie.cz.

Proběhlo: Informační den 14. 6. 2020

Milí záujemcovia a záujemkyne o štúdium eurytmie!
Rady by sme Vás srdečne pozvali na infodeň k plánovanému eurytmickému vzdelávaniu,
ktorý sa uskutoční v nedeľu 14. 6. 2020 v priestoroch Antroposofickej spoločnosti, Hošťálkova 392/1d, Praha od 16.00 do 18.00. Je to na zastávke Drinopol.
V rámci tohto stretnutia bude priestor zoznámiť Vás bližšie s formou a podmienkami štúdia, poskytnúť obraz o vzdelávaní i zodpovedať Vaše prípadné otázky. A hlavne, spoločne sa stretnúť, zavnímať, aspoň trošku vzájomne spoznať – i v pohybe. Súčasťou stretnutia totiž bude i malé spoločné cvičenie!
Prineste si preto prosím eurytmické cvičky (pokiaľ žiadne nevlastníte, napíšte nám číslo nohy a nejaké Vám prinesieme).
Tešíme sa na stretnutie.

AKTUÁLNÍ INFORMACE – Změny ve formě vzdělávání

Pětiletý běh studia eurytmie změnil formu:
  • prodloužený víkend 1x za 3 týdny (od 3. ročníku 1x za 2 týdny)
  • 2x za týden večerní výukový blok (cca 16:30 – 20:30)
  • letní soustředění (2 týdny)
  • zimní soustředění (1 týden)
  • samostatná práce (v rozsahu cca 7h týdně)
  • hospitace a praktika ve školách a v léčebných zařízeních (2-4 týdny/rok)
  • vyučovací jazyk: čeština, němčina
  • MÍSTO STUDIA: víkendová výuka – Praha, večerní výukové bloky – Praha nebo Brno
  • ŠKOLNÉ: 3 500 Kč / měsíc

Studium eurytmie

Propagujte vzdělávání – sdílejte náš informační leták.

Proběhlo: Přípravný seminář 2019/20

Otevřený přípravný seminář 2019/20

Od září 2019 nabízíme pro zájemce o studium eurytmie přípravný seminář. Je koncipovaný jako pravidelné setkávání budoucích studentů a těch, co o studiu vážně uvažují. Jeho cílem je umožnit jim seznámení a postupné vrůstání do základních elementů eurytmie, utváření vzájemných vztahů prostřednictvím společné eurytmické práce a možnost v rozhodovacím stádiu prozkoumat, co cesta k eurytmii obnáší. V rámci přípravného semináře také nabízíme tři víkendové kurzy s různými zahraničními lektory. Také se uvažuje o případném dvoutýdenním pobytu na doprovázející eurytmické škole ve Witten Annenu v červnu 2020.

Noví zájemci o studium mohou do semináře vstupovat v průběhu roku anebo se po domluvě přijít nezávazně podívat.

Pravidelná setkání probíhají v Praze vždy v pondělí v čase od 15.30 do 18.00 na adrese Hošťálkova 392/1d.

Lektorky: Barbora Forbaková a Miroslava Knedlová
Cena: 1200 Kč/měsíc, víkendové kurzy se zahraničními lektory (případně pobyt ve Witten-Annenu) se platí zvlášť
Termín: září 2019 – červen 2020

Více informací a odpovědi na dotazy Vám rády poskytneme na info@studium-eurytmie.cz.

Proběhlo: Víkendový seminář s Dorotheou Mier 2020

Dorothea Mier se narodila a vyrůstala v Anglii, kde vystudovala hru na klavír na Birmingham School of Music a na Royal College of Music. Eurytmické vzdělávání absolvovala u Ley van der Pals v Dornachu, kde poté učila 17 let. V letech 1959 – 1980 působila v jevištní skupině Goetheanum Eurythmy Ensemble pod vedením Marie Savitch.

Od roku 1980 vedla eurytmické vzdělávání ve Spring Valley v USA. V posledních letech učí na kurzech eurytmie po celém světě.

Kurzy Dorothey Mier se vyznačují jemnou muzikalitou, jejím svěžím humorem a nedogmatickým, hledajícím postojem vůči eurytmii.

 

 

Proběhlo: Víkendový seminář s Carinou Schmid 2019

Počátky prvních hlásek – ze vzpomínek na hodiny s první eurytmistkou Lory Maier-Smits

Kurz je otevřen všem, kteří se rádi vydají do období vzniku prvních eurytmických gest pro hlásky. Obrazem a duševním prožitkem v pohybu se dostaneme k živým procesům vznikání gest pro jednotlivé hlásky tak, jak je Rudolf Steiner doporučoval Lory Maier-Smits a jak je Lory později předávala Carině Schmid.