Pomozte podpořit iniciativu českého vzdělávání v eurytmii

Číslo účtu: 2400848755/2010 vedený u Fio banky a.s.

Mnoho pevných kamínků tvoří základ naší eurytmické školy. Kruh přispěvatelů pro nově vznikající studium eurytmie.“

 

Vážení přátelé, 

v České republice bylo doposud možné již několikrát studovat eurytmii dálkovou formou. Takto studium absolvovaly desítky eurytmistek, které dnes působí v různých oblastech eurytmie. Velký zájem veřejnosti o kurzy eurytmie a o léčebně eurytmické terapie ukazuje, že otevřenost vůči tomu, co eurytmie přináší, je v Česku značná. Ve snaze umožnit dalším lidem vydat se na cestu k eurytmii a skrze ni i k anthroposofii vykrystalizovala v průběhu let myšlenka založit nové eurytmické vzdělávání, tentokrát v ještě intenzivnější podobě.

Po třech letech příprav plánujeme jeho zahájení na leden roku 2021. Absolventi získají diplom vydaný Svobodnou vysokou školou při Goetheanu v Dornachu. Naší mentorskou školou bude Institut pro waldorfskou pedagogiku ve Witten/Annen (Německo). Otevření a průběh studia jsou však podmíněny dostatečnou finanční podporou. Vzhledem k intenzivnější formě vzdělávání, širšímu lektorskému kruhu a k pětileté délce studia je souhrnný rozpočet vysoký. Pravidelné měsíční školné studentů pokryje pouze část celkových nákladů. Při shánění prostředků jsme se obrátili na několik zahraničních nadací a fondů, od kterých se nám podařilo získat finanční podporu poskytující nám možnost pokrytí přibližně poloviny nákladů.

Vzhledem k tomu, že vzdělávání se bude uskutečňovat v Česku, vnímáme jako přirozené, aby podpora plynula také z české strany. Proto vznikla myšlenka stabilního kruhu pravidelných přispěvatelů, kteří vnímají smysluplnost tohoto projektu a jsou připraveni ho vědomě podpořit – a tím umožnit jeho vznik a průběh.
Ideou tohoto způsobu financování je, že si zvolíte částku (např. 100–1000 Kč), kterou budete formou trvalého měsíčního příkazu přispívat alespoň po dobu jednoho roku (ideálně po dobu celého studia). Příklad: Za předpokladu, že 200 lidí bude měsíčně pomáhat sumou 300 Kč, bude
dofinancování základních měsíčních nákladů zabezpečeno.

Takový koncept přispívání se může jevit jako poněkud neobvyklý. Na příkladu jiných zahraničních projektů (Německo, Švýcarsko) nesených tímto způsobem jsme však měli možnost přesvědčit se, že tato forma podpory možná je. I to je důvod, proč se s touto žádostí obracíme také na Vás.

Věříme, že myšlenka založení eurytmické školy si najde cestu k uskutečnění.

A tak budeme moci v lednu 2021 otevřít vzdělávání s větší finanční jistotou!

Děkujeme za Vaši podporu!

Váš lektorský tým

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat na info@studium-eurytmie.cz.

č. účtu: 2400848755/2010, do poznámky uveďte: KRUH PODPORY