Pomozte podpořit iniciativu českého denního vzdělávání v eurytmii

Číslo účtu: 2400848755/2010 vedený u Fio banky a.s.

„Mnoho pevných kamínků tvoří základ naší eurytmické školy. Kruh přispěvatelů pro nově vznikající studium eurytmie.“

Vážení přátelé,

v České republice bylo doposud možné studovat eurytmii jen dálkovou formou. Takto studium absolvovalo desítky eurytmistek, které dnes působí v různých oblastech eurytmie. Velký zájem veřejnosti o kurzy eurytmie a o léčebně eurytmické terapie ukazuje, že otevřenost vůči tomu, co eurytmie přináší, je v Česku značná. Ve snaze umožnit dalším lidem vydat se na cestu k eurytmii a skrze ni i k anthroposofi i vykrystalizovala v průběhu let myšlenka založit nové eurytmické vzdělávání, tentokrát však intenzivnější: formou denního studia.

Po dvou letech příprav plánujeme jeho otevření na podzim roku 2020.

V průběhu přípravného období jsme pracovaly na vytvoření základních podmínek:

• získaly jsme prostory, kde bude výuka probíhat

• máme domluvenou spolupráci mentora a doprovázející školy v Německu

• řešíme podmínky ofi ciálního založení školy a udělení diplomu se Svobodnou vysokou školou při Goetheanu v Dornachu

• zhotovujeme kurikulum studia, oslovujeme lektory pro související předměty studia atd.

• máme přihlášenou skupinu studentů připravených zahájit studium

Pro zájemce o studium otvíráme v akademickém roce 2019/20 úvodní seminář s týdenní pravidelností a tři víkendové kurzy se zahraničními lektory.

Otevření a průběh studia jsou však podmíněny dostatečnou fi nanční podporou. Vzhledem k intenzivní formě denního vzdělávání je souhrnný rozpočet skutečně vysoký. Pravidelné měsíční školné studentů pokryje pouze malou část nákladů. Při shánění prostředků se proto obracíme na několik – převážně zahraničních – nadací a fondů. Zatím máme z těchto zdrojů přislíbenu podporu, která pokryje pouze jednu pětinu celkových nákladů.

Vzhledem k tomu, že vzdělávání se bude uskutečňovat v Česku, vnímáme jako přirozené, aby podpora plynula také z české strany. Proto vznikla myšlenka stabilního kruhu pravidelných přispěvatelů, kteří vnímají smysluplnost tohoto projektu a jsou připraveni ho vědomě podpořit – a tím umožnit jeho vznik a průběh.
Ideou tohoto způsobu fi nancování je, že byste si zvolili částku (např. 100–1000 Kč), kterou budete formou trvalého měsíčního příkazu přispívat alespoň po dobu jednoho roku (ideálně po dobu celého studia). Za předpokladu, že 200 lidí bude měsíčně pomáhat sumou 300 Kč, bude financování základních měsíčních nákladů zabezpečeno (přestože odhadované reálné měsíční náklady jsou mnohem vyšší).

Takový koncept přispívání se může jevit jako poněkud neobvyklý. Na příkladu jiných zahraničních projektů (Německo, Švýcarsko) nesených tímto způsobem jsme však měly možnost přesvědčit se, že tato forma podpory možná je. I to je důvod, proč se s touto žádostí obracíme také na Vás.

Věříme, že myšlenka založení eurytmické školy si najde cestu k uskutečnění.

A tak budeme moci již v září 2019 začít s uvodním seminářem s větší jistotou!

Děkujeme za Vaši podporu!

Za lektorský tým Barbora Forbaková, Miroslava Knedlová a Agáta Udatná

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat na info@studium-eurytmie.cz.

č. účtu: 2400848755/2010, do poznámky uveďte: KRUH PODPORY

 

Leták ke stažení:

Info-česky.pdf

Info-Deutsch.pdf