Proběhlo: Přípravný seminář 2019/20

Otevřený přípravný seminář 2019/20

Od září 2019 nabízíme pro zájemce o studium eurytmie přípravný seminář. Je koncipovaný jako pravidelné setkávání budoucích studentů a těch, co o studiu vážně uvažují. Jeho cílem je umožnit jim seznámení a postupné vrůstání do základních elementů eurytmie, utváření vzájemných vztahů prostřednictvím společné eurytmické práce a možnost v rozhodovacím stádiu prozkoumat, co cesta k eurytmii obnáší. V rámci přípravného semináře také nabízíme tři víkendové kurzy s různými zahraničními lektory. Také se uvažuje o případném dvoutýdenním pobytu na doprovázející eurytmické škole ve Witten Annenu v červnu 2020.

Noví zájemci o studium mohou do semináře vstupovat v průběhu roku anebo se po domluvě přijít nezávazně podívat.

Pravidelná setkání probíhají v Praze vždy v pondělí v čase od 15.30 do 18.00 na adrese Hošťálkova 392/1d.

Lektorky: Barbora Forbaková a Miroslava Knedlová
Cena: 1200 Kč/měsíc, víkendové kurzy se zahraničními lektory (případně pobyt ve Witten-Annenu) se platí zvlášť
Termín: září 2019 – červen 2020

Více informací a odpovědi na dotazy Vám rády poskytneme na info@studium-eurytmie.cz.