Přípravný seminář 2019/20

Přípravný seminář 2019/20

Od září 2019 nabízíme pro zájemce o studium eurytmie přípravný seminář. Je koncipovaný jako pravidelné setkávání budoucích studentů a těch, co o studiu vážně uvažují. Jeho cílem je umožnit jim seznámení a postupné vrůstání do základních elementů eurytmie, utváření vzájemných vztahů prostřednictvím společné eurytmické práce a možnost v rozhodovacím stádiu prozkoumat, co cesta k eurytmii obnáší. V rámci přípravného semináře také nabízíme tři víkendové kurzy s různými zahraničními lektory. Také se uvažuje o případném dvoutýdenním pobytu na doprovázející eurytmické škole ve Witten Annenu v červnu 2020.

Pravidelná setkání budou probíhat v Praze a jsou naplánována na pondělí na ca 2,5 – 3 h v čase od 15.00 do 19.00 (bude upřesněno podle časových možností jednotlivých účastníků).

Lektorky: Barbora Forbaková a Miroslava Knedlová
Cena: 1400 Kč/měsíc, víkendové kurzy se zahraničními lektory (případně pobyt ve Witten Annenu) se platí zvlášť
Termín: září 2019 – červen 2020

Více informací a odpovědi na dotazy Vám rády poskytneme na info@studium-eurytmie.cz.