Přípravný kurz ke studiu / podzim 2020

Otevřený přípravný kurz

V průběhu podzimu 2020 nabízíme pro zájemce o studium eurytmie několik odpoledních setkání. V jejich rámci je možné se setkat s budoucími lektory i spolužáky, seznámit se se způsobem práce a průběhem studia.

Noví zájemci o studium mohou do kurzu vstupovat v jeho průběhu anebo se po předchozí domluvě přijít nezávazně podívat.

Pravidelná setkání probíhají v Praze vždy v pondělí v čase od 16.30 do 19.00 v eurytmickém sále Základní waldorfské školy v Jinonicích, v novém pavilonu na ulici Mezi Rolemi 8.

Lektorky: Barbora Forbaková a Miroslava Knedlová
Cena: 400 Kč/setkání
Termíny: 12. 10., 2. 11., 16. 11., 30. 11. 2020

Více informací a odpovědi na dotazy Vám rády poskytneme na info@studium-eurytmie.cz.