• Studovala sociální pedagogiku na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně
 • V letech 2006-2009 absolvovala seminář pro učitele waldorfských škol a seminář léčebné pedagogiky
 • Založila a do roku 2013 vedla waldorfskou mateřskou školu ve Zlíně
 • Eurytmii studovala v Praze v letech 2010-2015 (pod Berufsfachschule für Eurythmie Nürnberg)
 • Od roku 2012 je učitelkou eurytmie na waldorfských MŠ a ZŠ
 • Vede kurzy pro veřejnost a aktivně se podílí na činnosti spolku Eurythmea z.s.
 • Absolvovala vzdělávání v antroposofické medicíně – Akademie Miloše Brabínka (2012-2015)
 • V letech 2015-2018 studovala léčebnou eurytmii v Praze
 • V roce 2018 absolvovala tříměsíční léčebně-eurytmické praktikum v nemocnici Filderklinik (Německo)
 • Od roku 2014 hraje divadlo pro děti
 • 2018-2019 studium pedagogické eurytmie na Freie Hochschule Stuttgart v Německu
 • Narodila se na Slovensku
 • Studium psychologie na FiF UK v Bratislavě a FF UK v Praze
 • Roční psychologická praxe
 • Eurytmické vzdělávání: dálkovou formou v Praze (2003 – 2007) a formou denního studia na Schule für Eurythmische Art und Kunst v Berlíně (2007 – 2010)
 • Po ukončení studia v Berlíně pracuje jako učitelka eurytmie na SŠ Waldorfské lyceum v Praze, kde působí dodnes
 • 2010 – 2011 – lektorka v eurytmickém vzdělávání Anna Sophia v Bratislavě
 • Od roku 2012 spolupracuje s eurytmickou jevištní skupinou Mistral ze Stuttgartu zaměřující se na dramatickou eurytmii, vystoupení v Německu a ve Francii
 • Studenti Waldorfského lycea pod jejím vedením pravidelně vystupují se svými uměleckými programy v ČR i v zahraničí
 • Její snahou je přinášet eurytmii do povědomí širší veřejnosti; z tohoto impulzu vytvořila ve spolupráci s lektorem Danielem Müllerem Goldeggem (SRN) a s absolventy Waldorfského lycea v Praze eurytmickou skupinu Flow, v níž vznikly programy: Cestou popela (2015/16), Prahem paměti (2017/18) a jiné.
 • Vede též lekce pro dospělé v rámci seminářů waldorfské pedagogiky, umelěckých workshopů, aj.
 • Pochází ze Slovenska
 • 2006 – 2011 Studium Akademie sociálního umění a léčebné pedagogiky Tabor v Praze
 • 2010 – 2012 studium eurytmie v Praze, 2012 – 2015 pokračování a ukončení studia eurytmie na Eurythmeum CH ve Švýcarsku
 • 2015 – 2018 členka švýcarské eurytmické umělecké skupiny Kairos Ensemble
 • Spoluorganizace menších eurytmických projektů a turné
 • Vedení eurytmických kurzů pro veřejnost

Pochází z Německa. Studoval eurytmii na Eurythmeum E. Zuccoli ve Švýcarsku v Dornachu. Poté byl téměř patnáct let členem umělecké jevištní skupiny Else-Klink-Ensemble ve Stuttgartu. Je spoluzakladatelem eurytmického souboru Mistral Eurythmie Ensemble. Několik let byl činný i jako učitel eurytmie na waldorfské škole v Diefenbachu. Od roku 2013 se jako hostující zahraniční lektor podílí na přípravě vystoupení žáků Waldorfského lycea v Praze a uměleckých projektů pražské eurytmické skupiny Flow. V současnosti působí jako docent v eurytmickém vzdělávání v Institutu pro Waldorfskou pedagogiku ve Witten Annen a spolupracuje na eurytmicko-divadelním projektu Königsohn vom Irland.