• Studovala sociální pedagogiku na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně
 • V letech 2006-2009 absolvovala seminář pro učitele waldorfských škol a seminář léčebné pedagogiky
 • Založila a do roku 2013 vedla waldorfskou mateřskou školu ve Zlíně
 • Eurytmii studovala v Praze v letech 2010-2015 (pod Berufsfachschule für Eurythmie Nürnberg)
 • Od roku 2012 je učitelkou eurytmie na waldorfských MŠ a ZŠ
 • Vede kurzy pro veřejnost a aktivně se podílí na činnosti spolku Eurythmea z.s.
 • Absolvovala vzdělávání v antroposofické medicíně – Akademie Miloše Brabínka (2012-2015)
 • V letech 2015-2018 studovala léčebnou eurytmii v Praze
 • V roce 2018 absolvovala tříměsíční léčebně-eurytmické praktikum v nemocnici Filderklinik (Německo)
 • Od roku 2014 hraje divadlo pro děti
 • 2018-2020 magisterské studium pedagogické eurytmie na Freie Hochschule Stuttgart v Německu
 • Narodila se na Slovensku
 • Studium psychologie na FiF UK v Bratislavě a FF UK v Praze
 • Roční psychologická praxe
 • Eurytmické vzdělávání: dálkovou formou v Praze (2003 – 2007) a formou denního studia na Schule für Eurythmische Art und Kunst v Berlíně (2007 – 2010)
 • Po ukončení studia v Berlíně pracuje jako učitelka eurytmie na SŠ Waldorfské lyceum v Praze, kde působí dodnes
 • 2010 – 2011 – lektorka v eurytmickém vzdělávání Anna Sophia v Bratislavě
 • Od roku 2012 spolupracuje s eurytmickou jevištní skupinou Mistral ze Stuttgartu zaměřující se na dramatickou eurytmii, vystoupení v Německu a ve Francii
 • Studenti Waldorfského lycea pod jejím vedením pravidelně vystupují se svými uměleckými programy v ČR i v zahraničí
 • Její snahou je přinášet eurytmii do povědomí širší veřejnosti; z tohoto impulzu vytvořila ve spolupráci s lektorem Danielem Müllerem Goldeggem (SRN) a s absolventy Waldorfského lycea v Praze eurytmickou skupinu Flow, v níž vznikly programy: Cestou popela (2015/16), Prahem paměti (2017/18) a jiné.
 • Vede též lekce pro dospělé v rámci seminářů waldorfské pedagogiky, umelěckých workshopů, aj.

Přepínač Obsah patří sem

Přepínač Obsah patří sem

 • Pochází z Německa.
 • Studoval eurytmii na Eurythmeum E. Zuccoli ve Švýcarsku v Dornachu.
 • Poté byl téměř patnáct let členem umělecké jevištní skupiny Else-Klink-Ensemble ve Stuttgartu.
 • Je spoluzakladatelem eurytmického souboru Mistral Eurythmie Ensemble.
 • Několik let byl činný i jako učitel eurytmie na waldorfské škole v Diefenbachu.
 • Od roku 2013 se jako hostující zahraniční lektor podílí na přípravě vystoupení žáků Waldorfského lycea v Praze a uměleckých projektů pražské eurytmické skupiny Flow.
 • V současnosti působí jako docent v eurytmickém vzdělávání v Institutu pro Waldorfskou pedagogiku ve Witten Annen a spolupracuje na eurytmicko-divadelním projektu Königsohn vom Irland.
 • Narodila se v Hamburku.
 • Po absolvování eurytmického studia v Hamburku mnoho let působila jako léčebný pedagog a jako lektorka v různých vzdělávacích zařízeních.
 • V té době byla také členkou eurytmické jevištní skupiny v Hamburku.
 • V letech 2004 – 2011 působila v eurytmické jevištní skupině v Goetheanu pod vedením Cariny Schmid.
 • Od roku 2011 je činná jako svobodná umělkyně v Berlíně, kde se podílela na založení skupiny Phoenix Berlin.
 • Spolupracuje při tvorbě různých uměleckých projektů a vyučuje doma i v zahraničí.
 • Je činná v eurytmickém vzdělávání v Estonsku, vede kurzy a věnuje se přednáškové činnosti.

Přepínač Obsah patří sem

Přepínač Obsah patří sem

 • Vyrostl v Rakousku.
 • Eurytmické studium absolvoval ve Witten/Annen.
 • V Rakousku pracoval jako pedagog a léčebný pedagog.
 • Účastnil se eurytmických projektů a vystoupení v Německu a Polsku, naposledy účinkoval v roli vedoucího jevištního projektu na téma Deníku Anny Frankové.
 • Mnoho let působil jako docent v eurytmickém studiu při Institutu pro waldorfskou pedagogiku ve Witten/Annen.
 • Zakladatel mezinárodního eurytmického festivalu Forum Eurythmie ve Witten/Annen.
 • Absolvoval studium antroposofické sociální terapie na Akademii sociálního umění (Praha).
 • Studoval základy humanitních věd a filosofické antropologie na FHS UK (Praha).
 • Vystudoval antroposofickou teologii a pastorační práci na Svobodné vysoké škole Obce křesťanů (Stuttgart).
 • Pracuje v komerční sféře jako grafik a v neziskovém sektoru jako sociální terapeut.
 • S vizí „srozumitelné a praktické filosofie pro každého“ přednáší o různých tématech existenciální orientace člověka v sobě samém a ve světě.

 • Vystudovala hudbu, hru na klavír a hudební pedagogiku na státní konservatoři v Tbilisi (Gruzie) a na Hochschule für Musik und Theater v Mnichově.
 • Absolvovala tříleté studium semináře waldorfské pedagogiky v Mnichově.
 • Od roku 2010 působí jako učitelka hudby a klavíristka na Waldorfském lyceu v Praze.
 • Od roku 2013 působí jako lektorka v Akademií waldorfské pedagogiky.
 • Věnuje se pravidelné koncertní činnosti – sólově, nebo např. se studenty Waldorfského lycea v Praze, s nástrojovými soubory a s pěveckým souborem „Collegium musica“.
 • Absolvoval studium oboru Slovo, řeč a divadlo na Akademii sociálního umění Tabor v Praze.Studuje Astrobiografii a sociální umění ve škole Tycha Brahe v Praze.
 • Pracuje v průmyslové sféře jako strojírenský technik.
 • Přednáší: Řeckou gymnastiku a práci se slovem a řečí.
 • 1996 vystudovala obor Psychologie a pedagogika rodiny, Institut pedagogiky volného času.
 • 2005 dokončila Výcvik v poradenství v oblasti osobnostního rozvoje (při Akademii sociálního umění Tabor).
 • 2016 vystudovala obor Slovo, řeč a divadlo na Akademii sociálního umění Tabor (absolutorium na Vysoké škole pro duchovní vědu při Goetheanu v Dornachu) a získala certifikát v Sprachgestaltung und Dramatische Kunst (Tvořivá řeč a dramatické umění).
 • Od roku 2005 působí na ČVUT v Centru informačních a poradenských služeb, kde poskytuje studentům individuální poradenství v oblasti osobnostního rozvoje a řečové poradenství. Zde je také lektorem divadelní dílny.
 • Vyučuje Tvořivou řeč v rámci vzdělávání v léčebné eurytmii, v chirofonetice a waldorfské padagogice.
 • Je členkou divadelního spolku Johanes.
 • Absolvovala PedF UK obor speciální pedagogika a tříletý seminář waldorfské pedagogiky.
 • Vystudovala rovněž seminář učitelství na speciálních školách a léčebnou pedagogiku pro waldorfské učitele a seminář pro učitele středních waldorfských škol.
 • Účastnila se lékařského a salutogenetického semináře IPMT v Českém Krumlově.
 • Učí od roku 1993, z toho 20 let na ZŠ a SŠ waldorfské Praha – Opatov.