• Studovala sociální pedagogiku na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně
 • V letech 2006-2009 absolvovala seminář pro učitele waldorfských škol a seminář léčebné pedagogiky
 • Založila a do roku 2013 vedla waldorfskou mateřskou školu ve Zlíně
 • Eurytmii studovala v Praze v letech 2010-2015 (pod Berufsfachschule für Eurythmie Nürnberg)
 • Od roku 2012 je učitelkou eurytmie na waldorfských MŠ a ZŠ
 • Vede kurzy pro veřejnost a aktivně se podílí na činnosti spolku Eurythmea z.s.
 • Absolvovala vzdělávání v antroposofické medicíně – Akademie Miloše Brabínka (2012-2015)
 • V letech 2015-2018 studovala léčebnou eurytmii v Praze
 • V roce 2018 absolvovala tříměsíční léčebně-eurytmické praktikum v nemocnici Filderklinik (Německo)
 • Od roku 2014 hraje divadlo pro děti
 • 2018-2020 magisterské studium pedagogické eurytmie na Freie Hochschule Stuttgart v Německu
 • Narodila se na Slovensku
 • Studium psychologie na FiF UK v Bratislavě a FF UK v Praze
 • Roční psychologická praxe
 • Eurytmické vzdělávání: dálkovou formou v Praze (2003 – 2007) a formou denního studia na Schule für Eurythmische Art und Kunst v Berlíně (2007 – 2010)
 • Po ukončení studia v Berlíně pracuje jako učitelka eurytmie na SŠ Waldorfské lyceum v Praze, kde působí dodnes
 • 2010 – 2011 – lektorka v eurytmickém vzdělávání Anna Sophia v Bratislavě
 • Od roku 2012 spolupracuje s eurytmickou jevištní skupinou Mistral ze Stuttgartu zaměřující se na dramatickou eurytmii, vystoupení v Německu a ve Francii
 • Studenti Waldorfského lycea pod jejím vedením pravidelně vystupují se svými uměleckými programy v ČR i v zahraničí
 • Její snahou je přinášet eurytmii do povědomí širší veřejnosti; z tohoto impulzu vytvořila ve spolupráci s lektorem Danielem Müllerem Goldeggem (SRN) a s absolventy Waldorfského lycea v Praze eurytmickou skupinu Flow, v níž vznikly programy: Cestou popela (2015/16), Prahem paměti (2017/18) a jiné.
 • Vede též lekce pro dospělé v rámci seminářů waldorfské pedagogiky, umelěckých workshopů, aj.
 • Vyrostl v Rakousku.
 • Eurytmické studium absolvoval ve Witten/Annen.
 • V Rakousku pracoval jako pedagog a léčebný pedagog.
 • Účastnil se eurytmických projektů a vystoupení v Německu a Polsku, naposledy účinkoval v roli vedoucího jevištního projektu na téma Deníku Anny Frankové.
 • Mnoho let působil jako docent v eurytmickém studiu při Institutu pro waldorfskou pedagogiku ve Witten/Annen.
 • Zakladatel mezinárodního eurytmického festivalu Forum Eurythmie ve Witten/Annen.
 • Narodila se v Hamburku.
 • Po absolvování eurytmického studia v Hamburku mnoho let působila jako léčebný pedagog a jako lektorka v různých vzdělávacích zařízeních.
 • V té době byla také členkou eurytmické jevištní skupiny v Hamburku.
 • V letech 2004 – 2011 působila v eurytmické jevištní skupině v Goetheanu pod vedením Cariny Schmid.
 • Od roku 2011 je činná jako svobodná umělkyně v Berlíně, kde se podílela na založení skupiny Phoenix Berlin.
 • Spolupracuje při tvorbě různých uměleckých projektů a vyučuje doma i v zahraničí.
 • Je činná v eurytmickém vzdělávání v Estonsku, vede kurzy a věnuje se přednáškové činnosti.

 • Pochází z Německa.
 • Studoval eurytmii na Eurythmeum E. Zuccoli ve Švýcarsku v Dornachu.
 • Poté byl téměř patnáct let členem umělecké jevištní skupiny Else-Klink-Ensemble ve Stuttgartu.
 • Je spoluzakladatelem eurytmického souboru Mistral Eurythmie Ensemble.
 • Několik let byl činný i jako učitel eurytmie na waldorfské škole v Diefenbachu.
 • Od roku 2013 se jako hostující zahraniční lektor podílí na přípravě vystoupení žáků Waldorfského lycea v Praze a uměleckých projektů pražské eurytmické skupiny Flow.
 • V současnosti působí jako docent v eurytmickém vzdělávání v Institutu pro Waldorfskou pedagogiku ve Witten Annen a spolupracuje na eurytmicko-divadelním projektu Königsohn vom Irland.
  • Pochází ze Slovenska
  • 2006 – 2011 Studium Akademie sociálního umění a léčebné pedagogiky Tabor v Praze
  • 2010 – 2012 studium eurytmie v Praze, 2012 – 2015 pokračování a ukončení studia eurytmie na Eurythmeum CH ve Švýcarsku
  • 2015 – 2018 členka švýcarské eurytmické umělecké skupiny Kairos Ensemble
  • Spoluorganizace menších eurytmických projektů a turné
  • Vedení eurytmických kurzů pro veřejnost
  • Absolvoval studium antroposofické sociální terapie na Akademii sociálního umění (Praha).
  • Studoval základy humanitních věd a filosofické antropologie na FHS UK (Praha).
  • Vystudoval antroposofickou teologii a pastorační práci na Svobodné vysoké škole Obce křesťanů (Stuttgart).
  • Pracuje v komerční sféře jako grafik a v neziskovém sektoru jako sociální terapeut.
  • S vizí „srozumitelné a praktické filosofie pro každého“ přednáší o různých tématech existenciální orientace člověka v sobě samém a ve světě.