Hana Adamcová

Eurytmistka věnující se umění, pedagogice, léčebné eurytmii a vzdělávání dospělých.

 • Studium Sociální a léčebné pedagogiky (dnešní Akademie sociálního umění Tabor) a návazný roční pobyt v Assoziation “La Branche” u Lausanne, práce s mentálně postiženými
 • Studium eurytmie na “ Bildungsstätte für Eurythmie ” ve Vídni a pod vedením Jiřiny Lexové v Praze
 • Studium Léčebné eurytmie v Praze a v Dornachu u Basileje
 • 12 let pedagogická zkušenost na všech stupních (ve WMŠ Koněvova, na základních waldorfských školách v Semilech, v Praze Ruzyni a na Waldorfském Lyceu na Opatově v Praze
 • Vyučovací a přednáškové aktivity v Čechách, Bulharsku, Německu, Švýcarsku, Rakousku a v Jižní Koreji. Práce s odbornou i s laickou veřejností.
 • Praxe ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové (oddělení psychiatrie) a v Arlesheimu v Lukas-klinice
 • Ve spolupráci s Eurytmickou školou v Norimberku založení projektu Vzdělávání pro učitele eurytmie v Čechách (2002-2007) a Eurytmického vzdělávání v Čechách a na Moravě (2010-2015)
 • Spoluzakladatelka vzdělávání Léčebné eurytmie v Praze (2005 – 2008) a zakladatelka vzdělávání Léčebné eurytmie v ČR (2015-2018)
 • Od roku 2008 vlastní praxe v oblasti Terapeutické eurytmie
 • Spoluzakladatelka eurytmické umělecké skupiny “Theodora”
 • Studentka Školy přírodní medicíny
 • Iniciátorka založení spolku Sdružení pro antroposofickou medicínu z. s. a spolku Eurythmea z. s.
 • Koordinátorka každoroční konference IPMT/K pramenům zdraví v Českém Krumlově
 • Studentka magisterského studia Terapeutické eurytmie na soukromé VŠ Alanus v Alftru u Bonnu (Německo)

Miroslava Knedlová

 • Studovala sociální pedagogiku na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně
 • V letech 2006-2009 absolvovala seminář pro učitele waldorfských škol a seminář léčebné pedagogiky
 • Založila a do roku 2013 vedla waldorfskou mateřskou školu ve Zlíně
 • Eurytmii studovala v Praze v letech 2010-2015 (pod Berufsfachschule für Eurythmie Nürnberg)
 • Od roku 2012 je učitelkou eurytmie na waldorfských MŠ a ZŠ
 • Vede kurzy pro veřejnost a aktivně se podílí na činnosti spolku Eurythmea z.s.
 • Absolvovala vzdělávání v antroposofické medicíně – Akademie Miloše Brabínka (2012-2015)
 • V letech 2015-2018 studovala léčebnou eurytmii v Praze
 • V roce 2018 absolvovala tříměsíční léčebně-eurytmické praktikum v nemocnici Filderklinik (Německo)
 • Od roku 2014 hraje divadlo pro děti
 • 2018-2019 studium pedagogické eurytmie na Freie Hochschule Stuttgart v Německu

Agáta Udatná

 • Pochází ze Slovenska
 • 2006 – 2011 Studium Akademie sociálního umění a léčebné pedagogiky Tabor v Praze
 • 2010 – 2012 studium eurytmie v Praze, 2012 – 2015 pokračování a ukončení studia eurytmie na Eurythmeum CH ve Švýcarsku
 • 2015 – 2018 členka švýcarské eurytmické umělecké skupiny Kairos Ensemble
 • Spoluorganizace menších eurytmických projektů a turné
 • Vedení eurytmických kurzů pro veřejnost

Barbora Forbaková

 • Narodila se na Slovensku

 • Po studiích psychologie na FiF UK v Bratislavě a FF UK v Praze následovala roční psychologická praxe

 • Eurytmické vzdělávání absolvovala dálkovou formou v Praze (2003 – 2007) a formou denního studia na Schule für Eurythmische Art und Kunst v Berlíně (2007 – 2010)

 • Po ukončení studia začala vyučovat eurytmii a psychologii na Waldorfském lyceu v Praze, kde působí dodnes

 • V roce 2010 – 2011 působila jako lektorka v eurytmickém vzdělávání Anna Sophia v Bratislavě

 • Od roku 2012 spolupracuje s eurytmickou jevištní skupinou Mistral ze Stuttgartu (programy Poslední den odsouzence a Obraz Doriana Greye) zaměřující se na dramatickou eurytmii, se kterou absolvovala desítky vystoupení v Německu a ve Francii

 • Studenti Waldorfského lycea pod jejím vedením pravidelně vystupují se svými uměleckými programy v ČR i v zahraničí

 • Její snahou je přinášet eurytmii do povědomí širší veřejnosti; z tohoto impulzu vytvořila ve spolupráci s lektorem Danielem Müllerem Goldeggem (SRN) a s absolventy Waldorfského lycea v Praze eurytmickou skupinu Flow, v níž vznikly programy: Cestou popela (2015/16) a Prahem paměti (2017/18)

 • Vede též lekce pro dospělé v rámci seminářů waldorfské pedagogiky, umelěckých workshopů, aj.

Jitka Čápová

 • Studium právnické fakulty a pedagogické fakulty UK v Praze
 • Studium eurytmie v Praze a Norimberku
 • Studium léčebné eurytmie v Praze
 • Deset let vedení neziskové organizace
 • Manažerka celostátní divadelní přehlídky Duhové divadlo
 • Třináct let pedagogické praxe ve waldorfské škole
 • Lektorka kurzů eurytmie a waldorfského semináře pro učitele
 • Od r. 2018 vlastní praxe léčebné eurytmie v Písku