Proběhlo: Informační den 14. 6. 2020

Milí záujemcovia a záujemkyne o štúdium eurytmie!
Rady by sme Vás srdečne pozvali na infodeň k plánovanému eurytmickému vzdelávaniu,
ktorý sa uskutoční v nedeľu 14. 6. 2020 v priestoroch Antroposofickej spoločnosti, Hošťálkova 392/1d, Praha od 16.00 do 18.00. Je to na zastávke Drinopol.
V rámci tohto stretnutia bude priestor zoznámiť Vás bližšie s formou a podmienkami štúdia, poskytnúť obraz o vzdelávaní i zodpovedať Vaše prípadné otázky. A hlavne, spoločne sa stretnúť, zavnímať, aspoň trošku vzájomne spoznať – i v pohybe. Súčasťou stretnutia totiž bude i malé spoločné cvičenie!
Prineste si preto prosím eurytmické cvičky (pokiaľ žiadne nevlastníte, napíšte nám číslo nohy a nejaké Vám prinesieme).
Tešíme sa na stretnutie.