Proběhlo: Víkendový seminář s Dorotheou Mier 2020

Dorothea Mier se narodila a vyrůstala v Anglii, kde vystudovala hru na klavír na Birmingham School of Music a na Royal College of Music. Eurytmické vzdělávání absolvovala u Ley van der Pals v Dornachu, kde poté učila 17 let. V letech 1959 – 1980 působila v jevištní skupině Goetheanum Eurythmy Ensemble pod vedením Marie Savitch.

Od roku 1980 vedla eurytmické vzdělávání ve Spring Valley v USA. V posledních letech učí na kurzech eurytmie po celém světě.

Kurzy Dorothey Mier se vyznačují jemnou muzikalitou, jejím svěžím humorem a nedogmatickým, hledajícím postojem vůči eurytmii.