AKTUÁLNÍ INFORMACE – Změny ve formě vzdělávání

Pětiletý běh studia eurytmie změnil formu:
  • prodloužený víkend 1x za 3 týdny (od 3. ročníku 1x za 2 týdny)
  • 2x za týden večerní výukový blok (cca 16:30 – 20:30)
  • letní soustředění (2 týdny)
  • zimní soustředění (1 týden)
  • samostatná práce (v rozsahu cca 7h týdně)
  • hospitace a praktika ve školách a v léčebných zařízeních (2-4 týdny/rok)
  • vyučovací jazyk: čeština, němčina
  • MÍSTO STUDIA: víkendová výuka – Praha, večerní výukové bloky – Praha nebo Brno
  • ŠKOLNÉ: 3 500 Kč / měsíc